Jana Lednová

Angličtina mě vždycky bavila, proto jsem se odstěhovala do Skotska, kde jsem navštěvovala lekce angličtiny na univerzitě v Perthu a udělala jsem Cambridgeské zkoušky Certificate of Advanced English, které odpovídají úrovni C1.
Ráda předám zkušenosti, které jsem během svých 10ti let ve Skotsku načerpala, vysvětlím gramatiku, naučím používat angličtinu v praxi a vypilujeme výslovnost.