Adéla Nedělková

Angličtina:

Angličtinu se učím už od základní školy, ale znalosti se mi prohloubily hlavně na (osmiletém) gymnáziu v Pardubicích a také prostřednictvím individuálních kurzů.

Z anglického jazyka tento rok maturuji, což odpovídá úrovni B2.

Francouzština:

Vedle angličtiny nabízím výuku/doučování francouzského jazyka, kterému se věnuji od nástupu na gymnázium. Ve škole jsem se zúčastnila několika olympiád, ve svém volném čase pak individuálních i skupinových kurzů. Mám mezinárodně uznávaný certifikát DELF (úroveň B1) a tento rok z FJ vykonávám maturitní zkoušku.

Cíl:

Ráda Vám pomůžu zdokonalit se v konverzaci, gramatických jevech, ve čtení s porozuměním textu i poslechu, a to ať už v anglickém či francouzském jazyce.

Mohu nabídnout doučování, rozšíření znalostí i přípravu k maturitní zkoušce.