Adéla Nedělková

Angličtina

Angličtinu se učím už od základní školy, ale znalosti se mi prohloubily hlavně na (osmiletém) gymnáziu v Pardubicích a také prostřednictvím individuálních kurzů.

Z anglického jazyka jsem v roce 2018 maturovala, což odpovídá úrovni B2. Ve studiu AJ pokračuji i na vysoké škole (Business English).

 

Francouzština

Vedle angličtiny nabízím výuku/doučování francouzského jazyka, kterému se věnuji od nástupu na gymnázium. Ve škole jsem se zúčastnila několika olympiád, ve svém volném čase pak individuálních i skupinových kurzů. Mám mezinárodně uznávaný certifikát DELF (úroveň B1) a stejně jako z AJ jsem z francouzštiny vykonávala maturitní zkoušku. Ve studiu FJ pokračuji i na vysoké škole.

Cíl

Ráda Vám pomůžu zdokonalit se v konverzaci, gramatických jevech, ve čtení s porozuměním textu i poslechu, a to ať už v anglickém či francouzském jazyce.

Mohu nabídnout doučování, rozšíření znalostí i přípravu k maturitní zkoušce.